Lali Masriera: Cap de la comisió

 

Eva Moreno

 

Natàlia Camps