Les comissions a Gosesport son grups de treball que estan formats per socis per donar dinamisme, per repartir tasques i per fer participar a tots els socis de la vida complerta del club

Cada comissió te les seves funcions, n’hi ha que treballen al terreny el dia de la cursa com la de marcatge i logística o la de festes  i n’hi ha que van fent durant tot l’any com la de Patrocinis, Activitats o la de Comunicacions.

Cada una d’elles està formada per un grup de socis representats per un cap que els coordina.

Aquest sistema de comissions el va implementar l’Alejandro Muñoz i ha estat un abans i un després per portar i gestionar totes les tasques del club