l’alimentació és un procés vital a partir del qual l’animal obté del exterior els principales nutrients que necessita i és important que aquests siguin d’una qualitat i quantitat adecuada; només així aconseguirem el màxim nivell de salut, rendiment, longevitat i benestar.

                                                                                      

L’alimentació dependrà de molts factors com l’exercici, dormir a l’exterior o a l’ interior, quant pesa, el metabolisme, l’activitat, … i ens tindrem que adaptar a cada situació per fer aquest procés correctament.

A l’hora d’escollir pinso és important que la proteïna sigui d’una quantitat adecuada. Per identificar-ho ens tindrem que fixar en el seu origen, si és animal o vegetal i que indiqui l’origen, si és pollastre, xai, porc, salmó…

Quan llegim una etiqueta d’ingredients hem de tenir en conte que el primer ingredient que hi surt és el que més quantitat porta, el segon, el que en segon lloc més quantitat te i així fins l’últim ingredient. Hauríem de mirar que comencés per cart de pollastre, xai o el que sigui, però que posi carn, si només posa pollastre i no especifica carn pot ser que sigui pic, pluma o pota

És convenient donar de menjar amb aigua, així facilita la hidratació i l’eliminació de toxines generades pel l’exercici..

L’alimentació diària és millor donar-la com a mínim en  dues vegades al dia i o más veces al día.

Hem de  dividir l’alimentació en dos époques: durant la temporada de competició i fora de la temporada.

Fora de temporada menjaran pinso de manteniment, amb percentatges de proteína i greix més baixos

Durant la temporada de competició Donarem pinso d’alta energía. El pinso energètic hauria de contenir entre el 29-32% de proteína i entre un 25-15% de greix. Podem complementar el pinso amb carn i peix, tan fresco como en llauna amb oli d’oliva per donar un  extra de greix.

Abans de l’exercici és millor no donar pinso ja que tarda molt a digerir i amb el moviement hi ha risc de torsió d’estómac.

S’hauria de veure aigua entre una hora i dues abans de fer l’exercici per hidratar-se. Es pot barrejar amb olis, sucs de la carn, llaunes de tonyina o de menjar tou de gossos.

Abans de la competició, el seu últim àpat hauria de ser com a mínim unes 12 hores abans de la cursa.

Durant l’exercici és millor  no donar aigua, sobretot en curses curtes i explosives, si es pot refrescar si cal.

Després de l’exercici: Podem donar una mica per hidratar la boca però no donarem més aigua fins que el gos estigui recuperat de la fatiga. Igualment no donarem de menjar fins que al menys hagi passat una hora d’acabar l’exercici físic